Floating Contact Form Portlet
Turto leidėjas

nugara Kaip rasti teisingą HS ar HTS kodą?

Pasinaudokite šiuo naudingu vadovu ir nepasiklyskite sudėtingos suderintos sistemos labirintuose.

Tam, kad pasiektų pirkėjus, jūsų produktai yra eksportuojami į kitas šalis. Šis procesas gali būti sudėtingas ir apimti dokumentų ir teisinių deklaracijų tvarkymą. Tam, kad šis procesas būtų sklandus, atliekant muitinės formalumus svarbu tinkamai klasifikuoti jūsų produktų tarifus. Šiame vadove rasite muitų klasifikavimo sistemos pagrindus, kad jūs geriau suprastumėte šį svarbų procesą. 

Kas yra suderinta sistema ir kuo ji svarbi?

Suderintą sistemą (SS, angl. HS) sukūrė Pasaulio muitinių organizacija kaip daugeriopos paskirties tarptautinę prekių klasifikaciją. Joje aprašomi visi produktai, kuriais gali būti prekiaujama tarptautiniu mastu. Tam, kad prekės sėkmingai kirstų tarptautines sienas, būtina deklaruoti jų teisingą HS kodą (taip pat žinomą kaip STS kodas, angl. HTS). Pagal šį kodą nustatomas tinkamas muito ir mokesčio tarifas, mokamas už prekę. 

Kaip tai veikia?

HS kodų sistema naudoja tarptautiniu mastu taikomą šešiaženklį numerį, kuriuo grindžiama klasifikacija šalyje. HS sudaro 5 300 straipsnių ar produktų aprašų, kurie pateikiami kaip 'antraštės' ir 'paantraštės'. Teoriškai visos šalys, taikančios HS susitarimą, turėtų klasifikuoti konkrečius produktus pagal tą patį HS skirsnį, skyrių, antraštę ir paantraštę, tačiau praktiškai gali kilti nesutarimų. 

Deja, ne visos šalys taiko tas pačias HS versijas ar vienodai taiko taisykles. Dėl šio neapibrėžtumo ir vis sudėtingesnių produktų, nuo seno galiojančių sprendimų ir nepakankamų žinių apie techninius konkretaus produkto aspektus sukuriamos sudėtingos, nenuoseklios ir rizikingos klasifikacijos taisyklės, kurias gali būti sunku suprasti. 

Kas yra atsakingas už prekių klasifikavimą?

Jei esate importuotojas ar eksportuotojas, esate teisiškai atsakingas teisingai klasifikuoti gabenamas prekes. Tada „Kuehne+Nagel“ jūsų vardu teisingai deklaruoja tokią klasifikaciją muitinei.

Kodėl HS klasifikacija yra taip veikiama rizikos?

HS klasifikacija yra rizikinga, jei prekes klasifikuojate neteisingai, nes esama tikimybės, kad už prekę mokate neteisingą muitą ir mokestį. Tokiu atveju muitas arba mokestis gali būti jums pritaikytas už visas neteisingai klasifikuotas prekes. Už tai gresia didelės baudos ir nuobaudos su galimybe net konfiskuoti ar sunaikinti prekes. 

Dėl netinkamai klasifikuotų prekių jums gali tekti permokėti muitą ar mokestį ir nukentėti finansiškai. Jūs galite reikalauti grąžinti permokėtus muitus, tačiau tokiu atveju turite visiškai pagrįsti tokį pakeitimą ir reikalavimą atgaline data.

Klasifikuojant tarifus reikalingi specialūs įgūdžiai, plačios žinios ir patirtis. Ne visi importuotojai ar eksportuotojai gali pasigirti turintys tokių žinių. „Kuehne+Nagel“ gabena krovinius visame pasaulyje daugiau nei 125 metus. Tinkamas prekių deklaravimas muitinės agentūroms yra mūsų paslaugų pagrindas. Mūsų tarptautinės atitikties muitų ir prekybos reikalavimams komandos puikiai išmano HS klasifikacijos sistemą ir yra pasirengusios jums patarti, kaip geriausiai klasifikuoti jūsų prekes. 

Kokiose srityse „Kuehne+Nagel“ gali jums padėti?

Mūsų atitikties muitų ir prekybos reikalavimams parengtas personalas išmano naujausius muitinės veiklos aspektus ir privalo pademonstruoti profesinę kompetenciją šiose srityse pagal Įgaliotojo ekonominių operacijų vykdytojo (AEO) įgaliojimus.

Mes galime nustatyti, ar jūsų klasifikacija yra teisinga ir padėti optimaliai klasifikuoti prekes pasinaudojant visais galimais privalumais, pavyzdžiui, teisėta pakartotine klasifikacija, sumažintais muitų įkainiais ir muitų taikymo sustabdymo mechanizmu. Norėdami sužinoti daugiau apie mūsų konsultavimo HS klasifikacijos klausimais paslaugas ir mūsų platų atitikties muitų ir prekybos reikalavimams paslaugų asortimentą, susisiekite su mumis.


Dažnai užduodami klausimai

Ne visus produktus lengva suklasifikuoti. Kai kuriuos elementus lengva apibūdinti ir tokių produktų galima ieškoti vietos šalies tarifų indekse, kuris daugeliu atvejų pateikiamas internete. Visada turėtumėte perskaityti pastabas, pateikiamas nurodant tarifą. Jose gali būti konkrečiai nurodyti arba išskirti tam tikri elementai ir pateikiamos kitos gairės.

Jei jūsų produktą sunkiau priskirti kuriai nors kategorijai arba jis nenurodytas indekse, turite atsižvelgti į produkto formą ir funkciją. Tai gali būti sudėtinga, todėl turite apsvarstyti „bendrąsias aiškinimo taisykles“ (BAT).

Jei klasifikuojant produktą reikia taikyti BAT, tuomet veikiausiai turėtumėte vadovautis ekspertų gairėmis.

Pagal HS prekės priskiriamos vienam iš 21 skyriaus, paskui atitinkamai tam tikram skirsniui, pozicijai ir subpozicijai. Pavyzdžiui, taip klasifikuojami vyriški medvilniniai marškinėliai:

  • HS skyrius: XI skyrius „Tekstilė ir tekstilės gaminiai“
  • HS skirsnis: 62 skirsnis „Drabužiai ir jų priedai, išskyrus megztus ir nertus“
  • HS pozicija: 6205 pozicija „Vyriški ar berniukų marškiniai“
  • HS subpozicija: 620520 subpozicija „Medvilniniai“

HS klasifikaciją taip pat naudoja viso pasaulio vyriausybės ir muitinės agentūros kontroliuojamų prekių valdymo, papildomų mokesčių, kilmės taisyklių taikymo, prekybos politikos ir prekybos statistikos, kvotų kontrolės ir kainų stebėsenos, taip pat analizės, saugumo kontrolės, rizikos profiliavimo ir panašiais tikslais.

Toliau pateikiamos šešios prekių klasifikavimo pagal HS taisyklės. Jomis siekiama pateikti vienodą HS nomenklatūros teisinį aiškinimą dėl tinkamo prekių klasifikavimo, nors įvairiose šalyse yra tam tikrų praktinių skirtumų. BAT taikomos pagal griežtą numerių tvarką. Pateikiame keletą pavyzdžių.

Pastaba. Šios taisyklės yra tik iliustracinio pobūdžio. Jei kyla abejonių dėl BAT taikymo konkrečiam elementui, turėtumėte kreiptis į ekspertą.

1 taisyklė

1 taisykle paaiškinama, kad skyrių, skirsnių, subpozicijų pavadinimai neturi teisinio statuso. Klasifikacija turi būti nustatoma pagal pozicijų sąlygas ir atitinkamo skyriaus arba skirsnio pastabas, taip pat remiantis kitomis aiškinamosiomis taisyklėmis.
1-ojoje bendrojoje aiškinimo taisyklėje nurodyta, kad vien dėl to, jog 87 skirsnis pavadintas „Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis; jų dalys ir reikmenys“, tai nereiškia, kad kiekvienas elementas, kurį galima rasti automobilyje, įtraukiamas automatiškai. Pavyzdžiui, padangos priskiriamos 40 skirsniui.

2 taisyklė

Šios taisyklės a dalyje nurodyta, kad toms pačioms pozicijoms priskiriami nesukomplektuoti produktai, jei jiems būdingos baigto gaminio ypatybės. Joje taip pat nurodyta, kad nesurinkti produktai priskiriami tai pačiai pozicijai kaip ir visiškai surinktas produktas.

Šios taisyklės b dalis susijusi su mišiniais arba medžiagų deriniais. Ja išplečiama pozicijų, kuriomis nurodoma viena konkreti medžiaga, aprėptis, į ją įtraukiant ir tų prekių mišinius arba derinius su kitomis medžiagomis.

Jei šia taisykle siekiama, kad produktai būtų priskiriami dviem arba daugiau pozicijų, turi būti taikoma 3 taisyklė.

2 taisyklės a dalis apima tokius dalykus kaip išrenkami baldai ar bet kas, kas tiekiama kaip rinkinys, ir šis rinkinys gali būti nesukomplektuotas. Tai reiškia, kad nesukomplektuotas restauruotinas automobilis vis tiek būtų klasifikuojamas taip, tarsi jis būtų sukomplektuotas.

Remiantis 2 taisyklės b dalimi, vyriški marškiniai, pagaminti iš 60 proc. medvilnės ir 40 proc. poliesterio, būtų klasifikuojami kaip medvilniniai marškiniai; tačiau marškiniai, kuriuose abiejų medžiagų dalis yra vienoda, turėtų būti klasifikuojami pagal 3 taisyklę.

3 taisyklė

3 taisyklė taikoma, kai produktai gali būti priskiriami dviem arba daugiau pozicijų.

A dalyje nurodyta, kad pozicija, kurioje pateikiamas konkretus elemento aprašymas, bus svarbesnė už poziciją, kurioje pateikiamas tik bendro pobūdžio aprašymas.

B dalis susijusi su mišiniais ir sudėtiniais elementais, sudarytais iš skirtingų medžiagų, ir joje nurodyta, kad šie elementai turi būti klasifikuojami pagal medžiagą arba komponentą, lemiantį jų esmines ypatybes.

C dalyje nurodyta, kad visi elementai, kurių negalima klasifikuoti pagal a ir b dalis, turi būti priskiriami paskutinei pozicijai iš tų, į kurias taip pat verta atsižvelgti.

3 taisyklę, ypač jos b dalį, galima aiškinti labai įvairiai ir visada, kai remiamasi šia taisykle, turėtų būti prašoma ekspertų nuomonės.

A dalyje nurodyta, kad plastikiniai buteliai turėtų būti priskiriami 3923 pozicijai, kurioje konkrečiai įvardyti „Didbuteliai, buteliai, flakonai ir panašūs gaminiai“, o ne 3926 pozicijai „Kiti plastiko gaminiai“.

Remiantis b dalimi, geometrijos rinkinyje, kurį sudaro plastikinė liniuotė, plastikinis matlankis ir plieninis kompasas, kompasas gali būti laikomas lemiamu veiksniu klasifikuojant gaminį, nes jo vertė didžiausia. Tačiau lygiai taip pat prekes gali tekti nurodyti dviem ar trimis atskirais įrašais su vienodai paskirstyta verte. Didelės įtakos turi elemento funkcija – lazeris priskiriamas 9013 skirsniui, tačiau šviesolaidinės telekomunikacijų įrangos lazeris gali būti priskirtas telekomunikacijų įrangai pagal 8517 skirsnį.
Remiantis c dalimi, austi vyriški marškiniai, pagaminti iš 50 proc. medvilnės ir 50 proc. poliesterio (abiem mišiniais vienodai apibrėžiamos prekių ypatybės), būtų priskiriami vėlesnei skaitinei 62053000 pozicijai kaip sudaryti iš žmogaus pagaminto pluošto, o ne 62052000 pozicijai, kuriai priskiriama medvilnė.

4 taisyklė

Ši taisyklė taikoma prekėms, kurių negalima klasifikuoti taikant 1–3 taisykles. Joje nurodyta, kad tokios prekės turi būti priskiriamos pozicijai tų prekių, į kurias jos yra panašiausios. Tačiau dėl išsamios klasifikacijų struktūros ši taisyklė taikoma retai.

Šioje taisyklėje laikomasi bendru supratimu grindžiamo požiūrio į klasifikavimą. Paprastai tariant, jei tam tikras dalykas atrodo kaip antis, kvaksi kaip antis ir vaikšto kaip antis, tuomet jį reikėtų klasifikuoti kaip antį.

5 taisyklė

5 taisyklė susijusi su dėžėmis, talpyklomis ir pakavimo medžiagomis, kurios naudojamos produktui pakuoti. Daugeliu atvejų, jei medžiagos nėra skirtos naudoti pakartotinai, šios prekės klasifikuojamos pagal patį produktą.

Taigi kartoninė ir plastikinė dėžė, kurioje yra žaislinis automobilis, nėra atskirai klasifikuojama. Tačiau prekėms gabenti naudojama jūrų krovinių talpykla, net jei kalbama apie vieną tų pačių prekių krovinį, nelaikoma prekių dalimi ir yra vertinama atskirai.

6 taisyklė

Ankstesnėse taisyklėse buvo kalbama apie klasifikavimą pozicijų lygmeniu. 6 taisyklės tikslas – užtikrinti, kad 1–5 taisyklės taip pat būtų taikomos prekių klasifikavimui subpozicijų lygmeniu, jei atsižvelgiama į subpozicijos pastabas.

HS klasifikacijos yra sudėtingos ir jų taikymas kartais gali būti gluminantis. Štai du pavyzdžiai, atskleidžiantys HS klasifikacijų nenuoseklumą:

  1. Daugelis įmonių gamina specializuotus produktus, o visas atsargines dalis ir šių produktų dalis deklaruoja kaip pagrindinio produkto dalis – tam tikrais atvejais tai yra teisinga ir muito tarifai paprastai yra gana maži. Tačiau kai kurios „bendro naudojimo“ dalys, pvz., varžtai, spyruoklės, tarpikliai, veržlės, apvalūs žiedai ir pan., priskiriamos prie tų konkrečių daiktų kitur, dažnai taikant didesnius muito tarifus.
  2. 9505 10 subpozicija apima gaminius, kurie visuotinai pripažįstami kaip tradiciškai naudojami per Kalėdas ir išimtinai gaminami bei kuriami kaip kalėdiniai dirbiniai. Tačiau ji neapima „žiemos sezono“ elementų, tokių kaip varvekliai, sniego kristalai, žvaigždės, šiauriniai elniai, liepsnelės ir sniego seniai, nes jie naudojami ne tik per Kalėdas, bet daugiausia kaip dekoracijos žiemos sezonu. Jungtinėje Karalystėje muitai skiriasi nuo 0 proc. už kalėdines dekoracijas iki 2,7 proc. už žiemines dekoracijas.