Floating Contact Form Portlet
Turto leidėjas

nugara Farmacijos ir sveikatos priežiūros produktų logistika – COVID-19 vakcinos logistika visame pasaulyje

Tebevykstant COVID-19 vakcinos kūrimui, logistikos sektorius ruošiasi ją išplatinti visame pasaulyje. Mes, „Kuehne+Nagel“, padarysime viską, kad vakcina kuo greičiau ir saugiau pasiektų visas pasaulio vietas.

COVID-19 pandemijai besitęsiant, visas pasaulis siekia vieno tikslo – išrasti, sukurti ir išplatinti vakciną.  „Kuehne+Nagel“ aktyviai prisideda prie šio tikslo įgyvendinimo, naudodama savo žinias farmacijos ir sveikatos priežiūros srityje bei patirtį gabenant vakcinas. 

Šiame straipsnyje aptariama dabartinė situacija, nagrinėjamas vakcinos platinimo procesas ir aptariama, kaip logistikos sektorius galėtų prisidėti prie šios misijos.

Esama situacija

Labai retai būna, kad visas pasaulis būtų taip susitelkęs ties viena tema. Esant tokiam dideliam pavojui itin svarbu kuo greičiau sukurti vakciną. Šiuo metu daugiau kaip 23 šalys kuria COVID-19 vakciną, dirbame įvairiuose vakcinos kūrimo etapuose. 

Gali būti, kad vakcinos rinką pasieks lėtai. Paprastai vakcinos kūrimas, licencijavimas, patvirtinimas ir gamyba užtrunka, nuo pačios vakcinos kūrimo pradžios iki galimybės vakciną naudoti praeina keleri metai. Kadangi COVID-19 vakcinos reikia labai skubiai, visi susiję dalyviai spartina visą šį procesą. Farmacijos produktų ir vakcinų gamintojai, sveikatos priežiūros įmonės, tyrimų institucijos ir valdžios institucijos daro viską, kas įmanoma, kad paspartintų vakcinos kūrimą ir užtikrintų, kad visuomenę pasiektų saugi ir veiksminga vakcina. 

Pasaulinė sveikatos organizacija (PSO) pasauliniu lygmeniu daro viską, kad vakcina kuo greičiau atsirastų. Buvęs „GlaxoSmithKline“ generalinis direktorius Andrew Witty atsistatydino iš „UnitedHealth Group“ prezidento ir „Optum“ generalinio direktoriaus pareigų, kad galėtų vadovauti PSO vakcinos programai. Įvairios organizacijos, tokios kaip PhRMA (Amerikos vaistų tyrėjų ir gamintojų asociacija), padeda spręsti su vakcina susijusius komercinius klausimus. PhRMA yra viena pagrindinių šios pramonės lyderių, atliekanti biofarmacinius tyrimus, ir skatina bendradarbiavimą tarp įvairių bendrovių, kad būtų teikiama pagalba atliekant tyrimus, dalijantis klinikinių tyrimų rezultatais ir užtikrinant gamybos galimybes ir pajėgumus. 

Visa ši veikla prisideda prie vakcinos kūrimo. Kai vakcina bus sukurta, sunkiausias darbas dar nebus baigtas. Turės būti vykdoma pasaulinė vakcinos gamyba ir reikės užtikrinti, kad vakcina pasiektų daugiau nei 7 milijardus žmonių. Nors tokių mastų dar nėra buvę, „Kuehne+Nagel“ yra įsitikinusi, kad šį naują produktą bus galima išleisti į rinką greitai ir saugiai.

Sprendimų ieškojimas

Kuriant vakciną nuo koronaviruso,  įvairios suinteresuotos šalys turi veikti kartu. Bet kokios vakcinos kūrimas yra ilgai trunkantis ir brangus procesas. Kadangi COVID-19 vakciną būtina sukurti kuo skubiau, bendrovės šį procesą racionalizuoja, daug veiksmų atlikdamos vienu metu lygiagrečiai, o ne laikydamosi jų sekos.

Vakcinos poreikis yra toks didelis, kad Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybė teikia paramą šiam poreikiui įgyvendinti. Federalinės vyriausybės iniciatyva buvo įkurta viešojo ir privataus sektoriaus tarpinstitucinė programa „Operation Warp Speed“. Įgyvendinant programą, bus skatinama vykdyti masinę įvairių vakcinų gamybą siekiant iškart nustatyti, kuriuos perspektyvius produktus būtų galima sėkmingai panaudoti. 

Siekdamos patenkinti vakcinos poreikį visame pasaulyje, bendrovės turi pasirinkti, ar išlaikyti produktą savo tinkle, ar dalytis juo visoje pramonėje, kad būtų vykdoma masinė gamyba. Nuo tokio sprendimo priklausys bendrovės pelningumo galimybės. Palyginti su bendruoju farmacijos produktų paketu, paprastai vakcinos yra nedidelį pelną nešantys produktai.

Pagrindinės tyrimo institucijos prognozuoja, kad įvairių konkuruojančių įmonių kuriama vakcina rinką pasieks ne anksčiau kaip 2020 m. IV ketvirtį arba 2021 m. I ketvirtį ir gamybos pajėgumai bus nedideli. Kitos konkuruojančios įmonės galės padidinti potencialios vakcinos gamybos apimtis, pavyzdžiui, viena iš pirmaujančių šios srities įmonių apskaičiavo, kad iki 2021 m. I ketvirčio ji galės pagaminti 1 000 milijonų dozių. 

Taigi, iškyla svarbių klausimų: kai tik bus sukurta perspektyvi vakcina (vakcinos) ir ji pasieks rinką, kas kontroliuos jos tiekimą?  Ar pati bendrovė kontroliuos tiekimą? O gal vyriausybės spręs, kam tiekti vakciną?  Ar šalys naudosis jau esamomis tiekimo grandinėmis (t. y. platintojais), ar pasitelks į pagalbą karines struktūras?

Kiek mums yra žinoma, šiuo metu pagrindinės farmacijos įmonės su įvairiomis šalimis sudarinėja tarpininkavimo sutartis sėkmingos vakcinos sukūrimo atveju. Kai kurios bendrovės jau pradėjo 3-ąjį vakcinos klinikinių bandymų etapą ir Jungtinėse Amerikos Valstijose prisiėmė daug įsipareigojimų pagal „Operation Warp Speed“ programą. Pagal šiuos išankstinius sandorius galima pamatyti, kaip atrodys sutartys dėl tiekimo, kai bandymai bus baigti ir bus galima platinti vakcinas.  

„Kuehne+Nagel“ yra pasirengusi patenkinti būsimą COVID-19 vakcinos platinimo poreikį: „Tai bus  didžiulis krūvis, tačiau mes jį įveiksime.“  

Dr. Detlef Trefzger dienraštyje „Wall Street Journal“.

Pharma and Healthcare Logistics - vaccine response

Logistikos įtaka

Koks bus logistikos pramonės indėlis ir vaidmuo vykstant visiems šiems procesams ir tada, kai vakcina bus sukurta?

Šiuo metu dar neaišku, kaip atrodys vakcina. Niekas dar nežino, kokioje temperatūroje ji turės būti gabenama arba koks bus jos patvarumas. Taip pat kol kas lieka neaišku, kur vakcina bus gaminama, kokie bus reikalavimai dėl jos kilmės vietos, paskirties vietų ir sandėliavimo. Dabar dar per anksti spėlioti, kokie bus visi šie kintamieji. Kalbant apie vakcinos prieinamumą pasauliniu, regioniniu ir vietiniu mastu, viskas priklausys nuo to, kokiame etape produktas bus patvirtintas. 

Farmacijos bendrovės, kurios siekia užsitikrinti pajėgumus kitiems metams dėl galimos vakcinos, jau kreipiasi į „Kuehne+Nagel“. Teikiamos užklausos dėl įvairių produktų laikymo temperatūrų palaikymo galimybių (nuo gilaus užšaldymo (nuo –60 °C iki –80 °C) iki šaldymo temperatūros (–20 °C) ir 2–8 °C). „Kuehne+Nagel“ rengiasi dirbti pagal kylantį poreikį ir dirbs kartu su klientais, kad išsiaiškintų, kokie bus kiekvienos vakcinos kiekiai ir specialieji reikalavimai. Klientai jau bendrauja su „Kuehne+Nagel“ ir pasirašo sutartis, kad turėtų sprendimus ateityje, taip parodydami, kad yra pasirengę įveikti pasaulinio vakcinos platinimo sunkumus. 

„Kuehne+Nagel“ farmacijos ir & sveikatos priežiūros produktų ir „QuickStat“ („Kuehne+Nagel“ klinikinių tyrimų komanda) yra pasirengusi padaryti viską, ką gali, kad COVID-19 vakcina sėkmingai pasiektų rinką. Siekdama užtikrinti vakcinos tiekimą, tuo pačiu apsaugant mūsų esamų klientų poreikius, mūsų komanda siūlo štai tokius sprendimus:

„Kuehne+Nagel“ įsipareigoja surasti būdus, kaip pristatyti produktus pacientams visame pasaulyje. Norėdami sužinoti naujausią informaciją, prašome kreiptis į mus.