Floating Contact Form Portlet
Turto leidėjas

nugara Automobilių gabenimas – „KN BatteryChain“ – sertifikatai

„KN BatteryChain“ sprendimas sertifikuotas pagal griežtus tarptautinius standartus, plačiai taikomus automobilių pramonės sektoriuje, todėl galite neabejoti, kad jūsų ličio baterijos yra saugiose rankose.

„KN BatteryChain“ sprendimas sertifikuotas pagal griežtus tarptautinius standartus, plačiai taikomus šiame pramonės sektoriuje, todėl galite neabejoti, kad jūsų ličio baterijos yra saugiose rankose. Jis ne tik užtikrina didžiausią saugumą, bet ir leidžia nenutrūkstamai optimizuoti procesus ir tobulinti veiklos kokybę.

Tarptautiniai automobilių pramonės standartai

„KN BatteryChain“ paremta vienais plačiausiai naudojamų tarptautinių automobilių pramonės standartų – ISO/TS 16949. Šiuo tarptautiniu standartu suvienodinamos skirtingos vertinimo ir sertifikavimo sistemos, taikomos automobilių tiekimo grandinėje visame pasaulyje. Šis sertifikatas atitinka VDA (Verband Deutscher Automobilhersteller) 6 standarto 2 dalį ir IATF standartą. Be to, jei reikia, galime gauti papildomų sertifikatų.

Sertifikuoti baterijų sandėliai

Tam, kad visuose „Kuehne+Nagel“ veiklos vykdymo vietose būtų galima tvarkyti ličio baterijas, jose turi būti įvykdyta išsami 22 veiksmų įgyvendinimo programa. Šie veiksmai apima (tačiau jais neapsiribojama):

  • pavojingų krovinių saugumo patarėjo (angl. Dangerous Goods Safety Advisor, DGSA) konsultacijas veiklos vykdymo vietoje
  • informuotumo apie litį ir specializuotus mokymus apie produktus visiems dalyviams

  • nenutrūkstantį patobulinimų ciklą, apimantį dokumentais patvirtintas procedūras, neatitikties valdymą taikant mūsų tarptautinį TIP įrankį, taip pat kasmetines valdymo ataskaitas

  • du išsamius auditus

Susisiekite su mūsų ekspertų komanda, jei jums reikia daugiau informacijos apie mūsų sertifikatus.