Supaprastinkite muitinės procedūras po „Brexito“

Nuo 2021 m. sausio 1 d. visoms prekėms, gabenamoms tarp Jungtinės Karalystės (JK) ir Europos Sąjungos (ES), reikės užtikrinti importo kontrolę ir pateikti muitinės deklaraciją.

Kad būtų išvengta eilių pasienyje ir ilgesnio krovinių pristatymo laiko, „Kuehne + Nagel“ sukūrė unikalią automatizuotą duomenų apdorojimo sistemą, kuri palengvins duomenų deklaravimą muitinei.

JK ir ES muitinės reikalavimai bus privalomi

Nuo 2021 m. sausio 1 d. JK oficialiai paliks ES. Nepaisant derybų dėl laisvosios prekybos susitarimo, muitinės procedūros taps privalomos pasibaigus pereinamajam laikotarpiui nuo 2020 m. gruodžio 31 d. Naujos sąlygos ir formalumai taps sudėtingesni.  

JK Vyriausybės teigimu, pereinamosios supaprastintos procedūros (PSP) (angl. „Transitional Simplified Procedures“ – TSP), siekiant palengvinti ES prekių gabenimą į JK, nebus taikomos.

Siekiant išvengti vėlavimų, būsimiems reikalavimams reikia pasiruošti iš anksto.

 

Paprastas sprendimas visiems muitinės procedūros

reikalavimams užtikrinti

Muitinės procedūros reikalavimai gali sukelti papildomų iššūkių. Norėdami supaprastinti duomenų surinkimą ir padėti jums gabenti krovinius kuo sklandžiau, sukūrėme paprastą automatizuotą muitinės procedūrų sprendimą: eksportuotojų duomenys apdorojami skaitmeniniu būdu, importo duomenys surenkami iš importuotojų, duomenys sujungiami ir sukuriama eksporto ir importo deklaracija, kuri atitinka JK ir ES reikalavimus.

Tai – paprastas ir aiškus sprendimas, todėl visą dėmesį galite skirti savo verslui.

Be to, galima lanksčiai prisitaikyti prie duomenų rinkimo reikalavimo, kuris greičiausiai bus privalomas baigiantis pereinamajam laikotarpiui, pavyzdžiui, saugos ir saugumo reikalavimų kiekvienam kroviniui iš / į JK.

Norite pradėti pasirengimą muitinės procedūroms?

susisiekite

 

Palengvinkite muitinės procedūros procesą

Skaitmeninis
  

Reikia minimalaus jūsų komandos darbo

Automatizuotas
    

Pagreitinkite deklaravimo muitinėje procedūrą

Atitinkantis reikalavimus  

Būkite tikri, kad jūsų krovinys atitinka gabenimo po „Brexito“ sąlygas

Tinkamai
atliktas

Sumažinkite eilių pasienyje riziką

Mes galime jums padėti užtikrinti, kad jūsų krovinys atitiks JK muitinės reikalavimų po „Brexito“ sąlygas. Pateikite mums toliau  išvardintus dokumentus:

 • ĮGALIOJIMAS
  Autorizuoti „Kuehne + Nagel“ veikti kaip jūsų tiesioginį atstovą pildant muitinės deklaracijas (išrašomas vieną kartą)
 • GAVĖJO IR SIUNTĖJO EORI NUMERIAI
  Ekonominės veiklos vykdytojų registracijos ir identifikavimo (EORI) kodas yra būtina sąlyga atlikti prekių muitinės procedūras tarp JK ir ES
 • SĄSKAITOS FAKTŪROS NUMERIS IR VALIUTA
  Informacija yra pateikta prekių pardavimo sąskaitoje faktūroje
 • MUITINĖS PREKIŲ KODAS (HS KODAS)
  Gabenamos prekės kodas pagal kombinuotąją nomenklatūrą
 • PREKIŲ APRAŠYMAS
  Trumpas prekių aprašymas
 • PREKIŲ VERTĖ
  Prekių vertė ir valiuta skirta muitų ir pridėtinės vertės mokesčiams apskaičiuoti
 • INCOTERMS SĄLYGOS
  Jūsų su verslo partneriu sutartos tarptautinės prekybos sąlygos (angl. Incoterms), kurios apibrėžia, kuri šalis atsakinga už muitinės procedūras


Nuorodos ir dokumentai atsisiųsti