Kas yra SOLAS

SOLAS yra „Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje“ (angl. "International Convention for the Safety of Life at Sea") akronimas. Konvencija yra nuo 1914 m. Pirmoji jos versija buvo išleista po „Titaniko“ katastrofos 1912 metais. Nuo to laiko buvo išleistos kelios versijos, o nuo 1948 metų SOLAS plėtoja ir prižiūri Tarptautinė jūrų organizacija (angl. IMO).Kas yra konteinerio VGM?

 

VGM (angl. Verified Gross Mass) reiškia patvirtintą bendrąją konteinerio masę, kurią sudaro: krovinio svoris, pakrautos medžiagos/paletės, apsauginės medžiagos ir konteinerio svoris.

Kokie yra pagrindiniai reikalavimai?

 

Siuntėjas turi pateikti vežėjui patvirtintą bendrąją konteinerio masę, įskaitant ir krovinio svorį, visų pakrautų įrengimų, bei medžiagų svorį bei konteinerio svorį, pasirašydamas (galima ir elektroniniu būdu) ir taip nurodydamas už deklaruotą svorį atsakingą asmenį. Šią informaciją būtina nurodyti vežėjui prieš  pristatant konteinerį į terminalą.

Kuriose šalyse bus taikoma SOLAS / VGM?

Visos šalys, esančios IMO (Tarptautinė jūrų organizacijos), Jungtinių Tautų agentūros, narėmis, privalės laikytis VGM reikalavimo. Kai kurios šalys automatiškai priėmė šią naują taisyklę kaip nacionalinę taisyklę arba įstatymą. Kitos turės papildomų reikalavimų.

Kodėl VGM pradėtas taikyti dabar?

Šis reikalavimas yra būtinas siekiant užtikrinti, kad siuntėjai pateiktų vežėjui tikslią ir patikrintą bendrąją konteinerio masę dėl saugumo priežasščių. Dėl netikslių svorio deklaracijų įvyko daug nelaimingų atsitikimų, kurių metu buvo sužeisti žmonės ir patirti materialiniai nuostoliai.

Kas yra atsakingas už deklaravimą ir VGM pateikimą?

Pagal SOLAS reikalavimus, konosamente nurodytas siuntėjas yra atsakingoji šalis, kuri turi pateikti jūrų vežėjui ir terminalo operatoriui („terminalo atstovui“) patvirtintą bendrąją konteinerio masę.

NVOCC (pvz.: „Kuehne + Nagel“) yra siuntėjas, ne jūrų vežėjas, ir todėl yra atsakingas už VGM pateikimą vežėjui pagal iš siuntėjo gautą VGM.

Kaip reikia pasverti konteinerį, kad sužinočiau VGM?

Leidžiamos dvi svėrimo metodikos:

  • 1-as metodas: pakrovus ir uždarius konteinerį, siuntėjas gali pasverti arba suorganizuoti, kad pakrautą konteinerį pasvertų trečioji šalis.
  • 2-as metodas: siuntėjas arba pagal siuntėjo susitarimą trečioji šalis gali pasverti visas pakuotes ir siuntos daiktus, įskaitant ir pakuočių masę, pakloją po kroviniu, kitas pakavimo ir apsaugines medžiagas bei pridėti konteinerio svorį, taip išsiaiškindamas konteinerio turinio bendrą svorį.

Daugiau informacijos ir paaiškinimus galite rasti WSC (World Shipping Council) interneto svetainėje.

Koks yra 1-as metodas?

Pakrovus ir uždarius konteinerį, siuntėjas gali pasverti arba suorganizuoti, kad pakrautą konteinerį pasvertų trečioji šalis.

Koks yra 2-as metodas?

Siuntėjas arba pagal siuntėjo susitarimą trečioji šalis gali pasverti visas pakuotes ir siuntos daiktus, įskaitant ir pakuočių masę, pakloją po kroviniu, kitas pakavimo ir apsaugines medžiagas bei pridėti konteinerio svorį, taip išsiaiškindamas konteinerio bendrąją masę.

 

 

Kur galiu sužinoti konteinerio svorį?

Konteinerio svoris yra nurodytas ant konteinerio durų. Kai kurios jūrų vežėjų linijos informaciją apie konteinerio svorį pateikia savo interneto svetainėse.

Jeigu konteineris buvo remontuojamas, dėl šlapių medinių grindų arba dėl kitų priežasčių oficialus konteinerio svoris gali būti neteisingas.

Ar galima konteinerį pasverti uosto terminale?

Teisiškai ir teoriškai konteinerį galima pasverti terminale, tačiau ne visi terminalai turi tinkamą infrastruktūrą šiai paslaugai suteikti, ypač atsižvelgiant į didžiulį kiekį konteinerių, praeinančių per terminalą. Konteinerių svėrimas uoste gali sukelti dideles grūstis ir vėlavimus.

Kokia informaciją turi pateikti siuntėjas?

Būtini duomenys, kuriuos siuntėjas turi pateikti „Kuehne + Nagel“, yra:

  • Patvirtinta kiekvieno konteinerio bendroji masė (VGM) (įskaitant krovinio svorį, pakrautas medžiagas / paletes, pakloją po kroviniu, apsaugines medžiagas, konteinerio svorį).
  • Įgalioto asmens, kuris nurodo svorį ir įmonės informaciją, parašas (vardas ir pavardė nurodomi didžiosiomis raidėmis elektroniniam duomenų apsikeitimui).
  • Papildoma informacija ir (arba) dokumentai, jeigu to reikalauja atitinkamos valstybės (valdžios) institucijos.

Koks yra galutinis terminas, kada galima pateikti VGM „Kuehne + Nagel“?

„Kuehne + Nagel“ VGM pateikimo galutinis terminas gali skirtis priklausomai nuo uosto, kadangi VGM taisyklių laikymąsi užtikrins vietinės valdžios institucijos, atsakingos už jūrinių gabenimų sritį.

Kas, jeigu siuntėjas pamirš pateikti konteinerio VGM?

„Kuehne + Nagel“ nuolat stebės VGM būseną su perspėjimais, kad užtikrintų, jog VGM būtų pateikiamas laiku ir būtų išvengta atvejų, kad konteineris nėra pakraunamas.

Jeigu nepateiksite VGM, su jumis susisieks vienas iš mūsų krovinių gabenamų jūra specialistų.

Kokios yra pasekmės, jeigu nepateiksiu VGM?

Vežėjas ir terminalo operatorius negali įkelti pakrauto konteinerio į laivą, jeigu jie neturi patvirtintos konteinerio bendrosios masės.

Jeigu „Kuehne + Nagel“ pakrauna pilnus konteinerius (FCL) siuntėjo vardu, kas yra atsakingas už VGM pateikimą?

Pagal šį scenarijų, „Kuehne + Nagel“ veikia kaip rangovas (sandėlio operatorius arba panašiai), pakrauna ir pasveria konteinerį faktinio siuntėjo vardu, tačiau faktinis siuntėjas, nurodytas vežėjo konosamente arba SWB, yra atsakingas už VGM pateikimą vežėjui.

„Kuehne + Nagel“ riboja savo įsipareigojimus kaip siuntėjas, remdamasi savo sąlygomis, bei (arba) atskirai sudaryta sutartimi su klientu. 

Kas yra atsakingas už SOLAS VGM priežiūrą ir tvarkos palaikymą?

Vyriausybinės agentūros / institucijos, pavyzdžiui, Jungtinių Amerikos Valstijų pakrantės sargyba, Jūros ir pakrantės sargyba Jungtinėje Karalystėje, atsako už tai, kad siuntėjai laikytųsi šios tvarkos.