Asmens duomenų apsaugos pareiškimas

Jūsų asmens duomenų apsauga Kuehne + Nagel yra svarbus dalykas. Jūsų pasitikėjimas mumis – svarbiausias prioritetas. Todėl mes su Jūsų asmens duomenimis visada elgsimės atsargiai, pagal įstatyminius duomenų apsaugos reikalavimus bei pagal šį asmens duomenų apsaugos pareiškimą.

Šis pareiškimas pateikia informaciją, kaip Kuehne + Nagel elgiasi su asmens duomenimis internete, kokią informaciją apie naudotoją renka ir įvertina Kuehne + Nagel internetiniai puslapiai ir kaip ši informacija yra naudojama, perduodama ar kitu būdu apdorojama. Be to, bus aprašoma ir tai, kaip mūsų sistemoje galima naudoti slapukus ir kitą technologiją.

Atversdami mūsų internetinį puslapį Jums bus pateikta informacija apie slapukų naudojimą analizės tikslams. Šiuo atveju taip pat bus pateikta nuorodą į šį asmens duomenų apsaugos pareiškimą.

Naudodami šį internetinį puslapį Jūs pareiškiate, kad sutinkate su savo asmens duomenų rinkimu ir naudojimu, kaip aprašyta šiame asmens duomenų apsaugos pareiškime.

Taip pat Jūs pripažįstate ir tai, kad Kuehne + Nagel šį pareiškimą savo nuožiūra galės nuolat keisti ir aktualizuoti. Tokiu atveju aktualizuota šio pareiškimo versija bus pateikta šiame puslapyje. Pertvarkytas pareiškimas galioja tik tiems duomenims, kurie buvo gauti po jo įsigaliojimo. Mes Jums rekomenduojame nuolat peržiūrėti šį puslapį dėl galimo informacijos atnaujinimo. Tęsdami mūsų paslaugų naudojimą paviešinus pareiškimo pakeitimus, Jūs su jais sutinkate.

Šis pareiškimas galioja ir kitiems Kuehne + Nagel puslapiams, kurie mini šį pareiškimą. Jis negalioja Kuehne + Nagel internetiniams puslapiams, kurie turi savo asmens duomenų apsaugos pareiškimus.

I.         Atasakingo asmens pavardė ir adresas

Atsakingas asmuo pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR) ir kitus valstybių narių nacionalinius duomenų apsaugos įstatymus bei kitus teisinius duomenų reiklavimus yra:

Kuehne + Nagel UAB 

Gostauto g. 40B
Number of bldgs 1
01112 Vilnius

Tel.: +370 52 375 517

El. adresas: privacy-lithuania(at)kuehne-nagel.com

 

II.                 Asmens, ataskingo už asmens duomenų apsaugą, pavardė ir adresas

Su atsakingo asmens duomenų apsaugos įgaliotiniu galite susiekti tokiu būdu:

Kuehne + Nagel UAB 

Gostauto g. 40B
Number of bldgs 1
01112 Vilnius

Tel.: +370 52 375 517

El. adresas: privacy-lithuania(at)kuehne-nagel.com

I.                   Bendra informacija apie duomenų apdorojimą

1.        Asmens duomenų apdorojimo apimtis

Mes apdorojame naudotojų asmens duomenis tik tuo atveju, jei tai yra būtina užtikrinti internetinio puslapio, mūsų turinio ir paslaugų funkcionalumą, atsakyti į Jūsų užklausas ir, jei leidžia įstatymas arba yra būtina, paremti teisinius arba baudžiamuosius tyrimus. Per šį internetinį puslapį statistikos tikslams surinktus duomenis mes galime toliau padaryti anonimiškus ir juos apibendrinti, kad galėtume išplėsti savo produktų paletę ir pagerinti savo paslaugas.

 

2.        Su kuo mes dalijamės Jūsų asmeninias duomenimis?

Mes galime išsaugoti Jūsų asmeninius duomenis arba kitu būdu juos perduoti bendradarbiaujančioms įmonėmis arba kitiems patikimiems verslo partenriams, savo vardu suteikti paslaugas, kaip techninė pagalba, kad galėtumėme įvertinti šio internetinio puslapio naudingumą rinkodaros tikslams arba kitoms paslaugų teikimo rūšims. Su šiais partneriais mes turime pasirašę sutartis, kad užtikrintume asmens duomenų apdorojimą remiantis mūsų nuostatomis, šiuo asmens duomenų apsaugos pareiškimu ir kitomis pasitikėjimo bei saugumo priemonėmis.

Jūsų asmeninius duomenius mes perduosime tik šiems partneriams arba tretiesiems asmenims, jei tai būtina paslaugų teikimui, kurias Jūs užsisakėte arba patvirtinote, kad galėtumėme apsaugoti Jūsų teises, turtą ar saugumą arba jei mes, remdamiesi galiojančiais įstatymais, teismų ar kitų institucijų reikalavimais būsime įsipareigoję arba jei šių duomenų perdavimas būtinas vykdant baudžiamuosius tyrimus arba sprendžiant teisminius ginčus.

 

Atkreipkite dėmesį į tai, kad Kuehne + Nagel gruppė bei institucijos, klientai ir tiekėjai, kuriems mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis, gali būti ne Jūsų šalyje, gal būt netgi ir tokiose šalyse, kurių duomenų apsaugos įstatymai skirsis nuo Jūsų šalies duomenų apsaugos įstatymų. Tokiu atveju mes užtikriname, kad mes, naudodami tinkamus teisinius mechanizmus, pvz. ES standartinių sutarties formulavimų perėmimas, imsimės tinkamų priemonių, kad apsaugotume Jūsų asmens duomenis. ES standartinius sutarties formulavimus rasite https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_lt

 

3.      Teisinė bazė asmens duomenų apdorojimui

Jei mes gauname subjekto sutikimą apdoroti asmens duomenis, tai tokiu atveju taikoma ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 6 straipsnio 1 a pastraipa kaip teisinė bazė asmens duomenų apdorojimui. Asmens duomenų apdorojimas, kuris būtinas sutarties vykdymui, kurios partneris yra subjektas, taikoma BDAR 6 straipsnio 1 b pastraipa. Tai galioja ir apdorojimo procedūroms, kurios būtinos vykdant priemones dar prieš sutarties sudarymą. Jei asmens duomenų apdorojimas būtinas vykdant teisinius įsipareigojimus, kuriuos privalo išpildyti mūsų įmone, taikoma BDAR 6 straipsnio 1 c pastraipa.

Tokiu atveju, jei subjekto arba kito fizinio asmens gyvenimiškai svarbūs interesai reikalauja apdoroti asmens duomenis, taikoma BDAR 6 straipsnio 1 d pastraipa.

Jei apdorojimas būtinas mūsų įmonės arba trečiųjų asmenų teisėtam interesų užtikrinimui ir jie neprieštarauja minėtų subjekto interesams, pagrindinėms teisėms ir laisvėms, taikoma BDAR 6 straipsnio 1 f pastraipa.

 

 

 

 

 

4.      Duomenų ištrynimas ir saugojimo laikas

Subjektų duomenys yra ištrinami arba užblokuojami, jei nebėra tikslo šiuos duomenis toliau saugoti. Saugojimas gali būti vykdomas ir tada, jei tai buvo numatyta europinių arba vietinių įstatymo leidėjų sąjungos reglamentuose, įstatymuose arba kitose nuostatose, kurių turi laikytis subjektas.

Duomenų blokavimas arba ištrynimas vykdomas ir tuomet, kai baigiasi saugojimo laikas, nurodytas aukšiau minėtose normose, nebent egzistuoja būtinumas ir toliau saugoti duomenis sutarties sudarymui arba sutarties vykdymui.

 

II.                 Internetinio puslapio paruošimas ir žurnalo bylos parengimas

1.        Duomenų apdorojimo aprašymas ir apimtis

Kiekvieną kartą atverčiant mūsų internetinį puslapį, mūsų sistema automatiniu būdu užregistruoja duomenis ir informaciją iš naudojamo kompiuterio sistemos.

 

Šiuo atveju užregistruojami tokie duomenys :

(1)   informacija apie naršyklės tipą ir naudojamą versiją

(2)   naudotojo operacinė sistema

(3)   naudotojo IP adresas

(4)   prieigos data ir laikas

(5)   internetiai puslapiai, kuriuos naudotojo sistema atverčia mūsų puslapį

(6)   internetiniai puslapiai, kuriuos naudotojo sistema atverčia per mūsų internetinį puslapį

Duomenys taip pat išsaugojami mūsų sistemoje kaip žurnalo bylos.

Duomenų saugojimas kartu su kitais asmens duomenimis nevykdomas.

 

2.      Duomenų apdorojimo teisinė bazė

Laikinam duomenų ir žurnalo bylų saugojimui galioja BDAR 6 straipsnio 1 f pastraipa.

3.      Duomenų apdorojimo tikslas

Laikinas IP adreso saugojimas sistemoje yra būtinas, kad būtų galima pristatyti internetinį puslapį naudotojo kompiuteryje. Tam tikslui reikia saugoti naudotojo IP adresą tol, kol jis naršys šiame puslapyje.

Žurnalų bylos išsaugojimas vykdomas tam, kad būtų užtikrintas internetinio puslapio funkcionalumas.

Be to, duomenys mums padeda gerinti internetinį puslapį ir užtikrinti mūsų informacinių techninių sistemų saugumą. Duomenų vertinimas rinkodaros tikslams tokiu atveju nėra vykdomas.

Įstatyminis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 f pastraipa.

 

4.       Saugojimo trukmė

Duomenys ištrinami pasiekus Jų rinkimo tikslą. Internetinio puslapio pateikimo atveju – užbaigus sesiją.

 

Duomenis išsaugant žurnalo bylose, jie ištrinami vėliausiai po 30 dienų. Išsaugojimas po to laiko nėra galimas. Tokiu atveju ištrinami arba pakeičiami naudotojo IP adresai, todėl daugiau nebegalima atpažinti naudotojo, atverčiančio šį puslapį.

 

5.      Prieštaravimo ir pašalinimo galimybė

Duomenų rinkimas internetinio puslapio pateikimui ir duomenų išsaugojimas žurnalo bylose yra būtinas internetinio puslapio darbui. Todėl naudotojas neturi galimybės prieštarauti.

III.              Slapukų naudojimas

a) Duomenų apdorojimo aprašymas ir apimtis

Mūsų internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Slapukai – tai teksto rinkmenos, kurios išsaugojamos interneto naršyklėje arba naudotojo interneto naršyklės kompiuterio sistemoje. Jei naudotojas atverčia internetinį puslapį, tai naudotojo operacinėje sistemoje gali būti išsaugotas slapukas. Šį slapuką sudaro būdinga simbolių seka, kuri suteikia galimybę aiškiai identifikuoti naršyklę vėl atvertus internetinį puslapį.

 

Mes naudojame slapukus, kad palengvintumėme Jūsų priegą prie mūsų pasiūlymo. Kai kurie mūsų internetinio puslapio elementai reikalauja to, kad būtų galima atpažinti iškviečiančią naršyklę, net ir atvertus kitą puslapį.

 

Mes savo internetiniame puslapyje naudojame tokius slapukus:

 

Būtini slapukai

Šie slapukai būtini, kad būtų galima naudoti internetinį puslapį ir laikinai išsaugoti sesijos duomenis, kad puslapis būtų tinkamai parodomas.

 

Vykdymo slapukai

Vykdymo slapukus mes naudojame tam, kad būtų pagerintas techninis puslapio krovimo greitis ir vaizdas.

 

Funkciniai slapukai

Šiuos slapukus naudoja mūsų programos, kad būtų galima išsaugoti įvestus duomenis ir taip užtikrinti funkcionaluma ir klientų poreikių išpildymą.

 

Reklaminiai slapukai

Mes naudojame reklaminius slapukus, kad galėtumėme įvertinti rinkodaros akcijų sėkmingumą.

 

Tiekiančių trečiųjų slapukai

 

Tiekiančių trečiųjų slapukai – tai slapukai, kuriuos teikia už apdorojimą atsakingas asmuo, tačiau kuris nėra identiškas su internetinio puslapio savininku, kuriame lankosi naudotojas.

 

Mes naudojame tiekiančių trečiųjų slapukus, pvz. kad mūsų puslapį prijungtumėme prie LinkedIn ir Twitter ir mūsų lankytojams suteiktumėme galimybę teisiai per LinkedIn arba Twitter pasidalinti informacija.

 

Be to, mes naudojame Google Analytics – Google Inc. („Google“) analizės tarnybą. Google naudoja slapukus. Slapukais sukurta informacija apie naudotojo internetinio pasiūlymo naudojimą dažniausiai, perduodama Google serveriui JAV, ir ten jie išsaugomi.

Mūsų pavedimu Google naudos šią informacija, kad galėtų išanalizuoti tai, kaip Jūs naudojate mūsų internetinį puslapį, kad galėtų būti sudaromos ataskaitos apie internetinių puslapių veiklą ir interneto naudojimo paslaugas. Iš apdorotų duomenų naudotojų profiliui gali būti suteikti pseudonimai.

 

Google Analytics mes naudojame tik suaktyvinę IP anonimiškumą. Tai reiškia, kad Google naudotojo IP adresą ES valstybėse arba kitose sutarties EEB šalyje sutrumpins. Tik išimties atvejais gali būti perduotas pilnas IP adresas Google serveriui JAV, kur jis bus sutrumpintas. Naudotojo naršyklės perduodas IP adreas nebus naudojamas su kitais Google duomenimis.

 

Be to, naudotojai gali apriboti slapukų išsaugojimą atitinkamai pakeisdami savo naršyklės nustatymus; dar naudotojai gali užkirsti kelią slapukų ir jo naudojamu interneto pasiūlymu surinktų duomenų bei šių duomenų apdorojimui Google, jei jie persisiųs ir instaliuos toliau pateiktą naršyklės nuorodos priedą: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Kitą informaciją apie duomenų naudojimą Google reklamos tikslams, nustatymų ir prieštaravimų pateikimo galimybę rasite Google internetiniame puslapyje: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=lt („Duomenų naudojimas Google Jums lankantis mūsų partnerių internetiniuose puslapiuose arba sumaniose programėlėse“ ), https://policies.google.com/technologies/ads?hl=lt („Duomenų naudojimas reklamos tikslams“), http://www.google.de/settings/ads („Tvarkyti informaciją, kurią naudoja Google, kad Jums galėtų rodyti reklamą“) ir http://www.google.com/ads/preferences/ („Jūs nusprendžiate, kokią reklamą Jums gali rodytiGoogle“).

 

b) Teisinė bazė asmens duomenų apdorojimui

Teisinė bazė asmens duomenų apdorojimui naudojant technine prasme būtinus slapukus: BDAR 6 straipsnio 1 f pastraipa. Teisinė bazė asmens duomenų apdorojimui naudojant analizės prasme būtinus slapukus galimas gavus naudotojo sutikimą pagal BDAR 6 straipsnio 1 a pastraipą.

c) Duomenų apdorojimo tikslas

Technine prasme būtinų slapukų naudojimas – naudotojams užtikrinti internetinio puslapio naudojimą. Kai kurios mūsų internetinių puslapių funkcijos negali būti siūlomos be slapukų. Tam tikslui yra būtina, kad naršyklė, net ir pakeitus puslapį, būtų vėl atpažinta.

 

Technine prasme būtinų slapukų surinkti naudotojo duomenys nebus naudojami naudotojų profilio sudarymui.

 

Analizavimo slapukai (reklaminiai ir tiekiančiųjų trečiųjų slapukai) naudojami tam, kad pagerintų mūsų internetinio puslapio ir turinio kokybę. Per šiuos slapukus mes sužinome, kaip naudojamas internetinis puslapis ir taip mes galime nuolat gerinti savo pasiūlymą. Jie gali būti naudojami ir tam tikslui, kad būtų sudarytas Jūsų interesų profilis ir taip Jums kituose internetiniuose puslapiuose būtų parodyta Jus dominanti reklama.

Teisinė bazė asmens duomenų apdorojimui naudojant technine prasme būtinus slapukus: BDAR 6 straipsnio 1 f pastraipa.

Teisinė bazė asmens duomenų apdorojimui naudojant analizės prasme būtinus slapukus, turint naudotojo sutikimą: BDAR 6 straipsnio 1 a pastraipa.

 

d) Išsaugojimo trukmė, galimybė pateikti prieštaravimą ir reikalauti pašalinimo

Slapukai išsaugomi naudotojo kompiuteryje ir iš jo perduodami mūsų puslapiui. Todėl naudotojai gali pilnai kontroliuoti slapukų naudojimą. Keisdami nustatymus savo interneto naršyklėje, Jūs galėsite išjungti arba apriboti slapukų perdavimą. Jau išsaugoti slapukai gali būti bet kuriu metu ištrinti. Tai gali būti vykdoma ir automatiniu būdu.

IV.              Registracija

1.        Duomenų apdorojimo aprašymas ir apimtis

Savo internetiniame puslapyje mes naudotojams siūlome užsiregistruoti nurodant asmens duomenis. Duomenys įvedami įvesties lange, jie mums perduodami ir išsaugomi. Tokie duomenys renkami registravimo metu:

 

Vardas

Pavardė

El. adresas

Telefonas

Informacija apie įmonę

 

Registracijos metu išsaugomi tokie duomenys:

(1)   informacija apie Jūsų naršyklę ir naudojamą versiją

(2)   naudotojo operacinė sistema

(3)   naudotojo IP adresas

(4)   prieigos data ir laikas

(5)   internetiniai puslapiai, per kuriuos naudotojas patenka į mūsų internetinį puslapį

(6)   internetiniai puslapiai, kuriuos naudotojo sistema atverčia per mūsų internetinį puslapį.

2.        Duomenų apdorojimo teisinė bazė

Teisinė duomenų apdorojimo bazė turint naudotojo sutikimą: BDAR 6 straipsnio 1 a pastraipa.

 

Jei registracija būtina sutarties, kurios partneris yra naudotojas, vykdymui ir arba imantis priemonių dar prieš sudartant sutartį, tai papildoma teisinė bazė duomenų apdorojimui yra BDAR 6 straipsnio 1 b pastraipa.

3.      Duomenų apdorojimo tikslas

Naudotojo registracija būtina sutarties su naudotojų vykdymui arba imantis priemonių dar prieš sudarant sutartį.

 

Su ta sąlyga, kad mes gavome Jūsų sutikimą, kurio mums reikia minėtai registracijai, ir dėl to, kad Jūs bet kuriuo metu galite išsiregistruoti, mes naudojame Jūsų duomenis ir tam, kad galėtumėmė Jums pasiūlyti Jus dominančius produktus ir paslaugas. Šį pasiūlymą Jus galite išjungti, jei nuspaustite „Išsiregistruoti“. Jei Jūs po to toliau norėsite bendrauti su Kuehne + Nagel, atnaujinkite savo abonimentą ir tada vėl galėsite, nuspausdami „Išsiregistruoti“, jei norėsite išsiregistruoti.

4.      Išsaugojimo trukmė

Duomenys bus ištrinami, kai tik bus pasiektas rinkimo tikslas.

 

Tai vyksta registracijos metu sutarties vykdymui arba imantis priemonių prieš sutarties sudarymą, kai duomenys sutarties vykdymui nebereikalingi. Sudarius sutartį gali reikėti išsaugoti sutarties partnerio duomenis, kad būtų išpildyti sutarties arba įstatyminiai įsipareigojimai.

 

Asmens duomenys iš Jūsų sąskaitos saugojami tol, kol tai yra būtina jų rinkimui arba kitam jų apdorojimui. Taikomos kitos sąlygos, jei mes esame įpareigoti laikytis išsaugojimo terminų, numatytų įstatymuose.

 

Kitu atveju galioja: jei Jūs savo sąskaitos nenaudojote ilgiau nei 365 dienų, mes Jums elektroniniu paštu atsiųsime žinutę, kad Jūsų sąskaita bus panaikinta.

5.      Galimybė pateikti prieštaravimą ir pareikalauti pašalinimo

Jūs, kaip naudotojas, bet kuriuo metu galite panaikinti savo registraciją. Apie Jus išsaugoti duomenys gali būti bet kada pakeisti.

 

Jei duomenys reikalingi sutarties vykdymui arba imtis priemonių dar prieš sutarties sudarymą, išankstinis duomenų ištrynimas galimas tik tuomet, jei tam neprieštarauja sutarties arba įstatyminiai įsipareigojimai.

V.            Kontaktinė anketa ir kontaktas el. paštu

1.             Aprašymas ir duomenų apdorojimo apimtis

Mūsų internetiniame puslapyje pateikiama kontaktinė anketa, kurią galima naudoti užmezgant ryšį elektroniniu būdu. Jei naudotojas ta galimybe pasinaudoja, tai įvesties lange įrašyti duomenys bus perduodami mums ir bus išsaugoti. Tai yra tokie duomenys:

(1)   Vardas

(2)   Pavardė

(3)   El. adresas

(4)   Miestas

(5)   Šalis

(6)   Pašto indeksas

(7)   Įmonė

 

Duomenų apdorojimui siuntimo metu pareikalaujama Jūsų sutikimo ir bus atkreipiamas Jūsų dėmesys į šį asmens duomenų apsaugos pareiškimą.

Jei bus siūloma ryšį užmegzti per pateiktą el. adresą, tokiu atveju bus išsaugomi asmens naudotojo duomenys, perduoti el. paštu.

 

Šiuo atveju nevykdomas duomenų perdavimas tretiems asmenims. Duomenys naudojami tik bendravimo apdorojimui.

2.      Duomenų apdorojimo teisinė bazė

Duomenų apdorojimo teisinė bazė, turint naudotojo sutikimą: BDAR 6 straipsnio 1 a pastraipa.

 

Teisinė bazė duomenų apdorojimui, kurie buvo perduoti el. paštu: BDAR 6 straipsnio 1 f pastraipa. Jei el. paštu užmegztas ryšys nukreiptas į sutarties sudarymą, tai galioja papildoma duomenų apdorojimo teisinė bazė: BDAR 6 straipsnio 1 b pastraipa.

3.      Duomenų apdorojimo tikslas

Asmens duomenų iš įvesties lango aptorojimas mums reikalingas tik ryšio užmezgimui. Ryšį užmezgant el. paštu parodomas teisėtas interesas dėl duomenų apdorojimo. Jūsų duomenų apdorojimas kitais tikslais bus vykdomas tik Jums pateikus aiškų sutikimą.

Kiti, siuntimo metu apdoroti duomenys tarnauja tam, kad būtų užkirstas kelias piktnaudžiavimui kontaktine anketa ir kad būtų užtikrintas mūsų informacinių techninių sistemų saugumas.

4.      Išsaugojimo trukmė

Duomenys ištrinami, kai tik jie nebereikalingi tikslo pasiekimui. Asmens duomenims iš kontaktinės anketos įvesties lauko ir tiems, kurie buvo persiųsti el. paštu, tai taikoma, jei bendravimas su naudotoju buvo baigtas. Bendravimas yra baigtas tuomet, jei sąlygos leidžia spręsti, kad klausimas buvo galutinai išsiaiškintas.

5.      Prieštaravimo ir pašalinimo galimybė

Naudotojas bet kuriuo metu turi galimybę, savo sutikimą dėl asmens duomenų apdorojimo atšaukti. Jei naudotojas su mumis susisiekia el. paštu, tai jis bet kuriuo metu gali pateikti prieštaravimą dėl jo asmens duomenų išsaugojimo. Tokiu atveju bendravimas toliau nebegali būti vykdomas.

Sutikimo atšaukimą ir prieštaravimą dėl išsaugojimo siųskite VIII skyriuje pateikta nuoroda. 

 

Visi asmens duomenys, kurie buvo išsaugoti užmezgant ryšį, bus tokiu atveju panaikinti.

VI.              Subjektų teisės

Jei apdorojami Jūsų asmens duomenys, tai Jūs esate subjektas BDAR prasme ir Jūs turite tokias teises duomenų valdydojo atžvilgiu.

Savo teises bet kuriuo metu Jūs galite pareikšti pasirinkę https://privacy.kuehne-nagel.com/dsar-form/.

1.        Teisė teikti informaciją

Iš duomenų valdytojo Jūs galite pareikalauti patvirtinimo apie tai, ar bus mūsų apdorojami Jūsų asmens duomenys, kurie susiję su Jumis.

Jei taip yra, Jūs iš duomenų valdytojo galite pareikalauti tokios informacijos:

(1)       kokiam tikslui yra apdorojami asmens duomenys;

(2)       apdorojamų asmens duomenų kategorijos;

(3)       gavėjai arba gavėjų kategorijos, kuriems buvo perduoti arba dar bus perduoti Jūsų asmens duomenys;

(4)       planuojamas Jūsų asmens duomenų saugojimo laikas arba, jei negalima pateikti konkrečiai, kriterijai, nustatantys saugojimo laiką;

(5)       teisė reikalauti Jūsų asmens duomenų pataisymo ar ištrynimo, apriboti apdorojimą duomenų valdytojui arba teisė pateikti prieštaravimą dėl apdorojimo;

(6)       teisė apskusti priežiūros institucijai;

(7)       visa turima informacija apie duomenų kilmę, jei asmens duomenys renkami ne iš subjekto;

(8)       teisė automatizuotam sprendimų priėmimui, įskaitant profiliavimą pagal BDAR 22 straipsnio 1 ir 4 pastraipą ir, bent jau tokiais atvejais, išsami informacija apie taikomą logiką bei jos mąstelį, siekiamas tokio apdorojimo poveikis subjektui.

Jūs turite teisę reikalauti informacijos apie tai, ar Jūsų asmens duomenys bus perduoti trečiajai šaliai arba tarptautinei organizacijai. Šiuo atžvilgiu galite reikalauti gauti garantijas pagal BDAR 46 straipsnį.

 

2.      Pataisymo teisė

Jūs turite teisę, kad duomenų valdytojas pataisytų ir/arba papildytų duomenis, jei apdoroti Jūsų asmens duomenys yra neteisingi arba neišsamūs. Duomenų valdytojas nedelsdamas turi atlikti pataisymą.

 

3.      Teisė apriboti apdorojimą

Esant žemiau pateiktoms sąlygoms Jūs galite reikalauti savo asmens duomenų apdorojimo apribojimo:

(1)       jei Jūs prieštaraujate savo asmens duomenų teisingumui per tam tikrą laiką, kuris duomenų valdytojui suteiktų galimybę, patikrinti asmens duomenų teisingumą;

(2)       apdorojimas yra neteisėtas ir Jūs atsisakote, kad būtų ištrinti asmens duomenys, o vietoj to reikalaujate asmens duomenų naudojimo apribojimo;

(3)       duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų apdorojimui, tačiau Jums tų duomenų dar reikia, kad galėtumėte pasinaudoti teise pateikti, įgyvendinti arba apginti savo teisinius ieškinius, arba

(4)       jei Jūs pateikėte prieštaravimą pagal BDAR 21 straipsnio 1 pastraipą ir dar nėra aišku, ar duomenų valdytojo pretenzijos Jūsų atžvilgiu yra teisėtos.

Jei Jūsų asmens duomenų apdorojimas buvo apribotas, šie duomenys – išskyrus jų išsaugojimą – gali būti apdorojami tik gavus Jūsų sutikimą arba panaudojami pateikti, įgyvendinti arba apginti teisinius ieškinius arba kitų fizinių ar juridinių asmenų teisių apsaugai arba dėl svarbių viešųjų Sąjungos arba jos narės interesų.

Jei apdorojimo apribojimas vyko dėl aukščiau pateiktų sąlygų, Jus apie tai informuos duomenų valdytojas dar prieš panaikinant apribojimą.

 

4.      Ištrynimo teisė

a)        Pareiga ištrinti

Iš duomenų valdytojo Jūs galite pareikalauti, kad Jūsų asmens duomenys būtų nedelsiant ištrinti ir kad duomenų valdytojas turi įsipareigoti, šiuos duomenis nedelsiant ištrinti, jei išpildoma bent viena iš žemiau pateiktų sąlygų:

(1)       Jūsų asmens duomenys, kurie yra renkami arba kitaip apdorojami, nebėra reikalingi.

(2)       Jūs atšaukiate savo sutikimą, kuriuo rėmėsi duomenų apdorojimas pagal BDAR 6 straipsnio 1 a pastraipa arba 9 straipsnio 2 a pastraipa, ir apdorojimui nebėra kito teisinio pagrindo.

(3)       Pagal BDAR 21 straipsnio 1 pastraipą Jūs pateikėte prieštaravimą ir nėra kitų pagrįstų priežasčių apdorojimui, arba Jūs pateikėte prieštaravimą dėl apdorojimo pagal BDAR 21 straipsnį.

(4)       Jūsų asmens duomenys buvo apdorojami neteisėtai.

(5)       Jūsų asmens duomenų ištrynimas būtinas vykdyti teisinius įsipareigojimus pagal Sąjungos arba valstybių narių teisę, kurios turi laikytis duomenų valdytojas.

(6)                   Jūsų asmens duomenys buvo renkami remiantis informacinės visuomenės siūlomomis paslaugomis pagal BDAR 8 straipsnio 1 pastraipą.

b)        Informacija tretiems asmenims

Jei duomenų valdytojas paviešino Jūsų asmens duomenis ir jis pagal BDAR 17 straipsnio 1 pastraipą privalo šiuos duomenis išrinti, įdiegdamas tinkamas technines bei organizacines priemones, kad už asmens duomenų apdorojimą atsakingas asmuo būtų informuotas, kad Jūs kaip subjektas pareikalavote visų nuorodų, kopijų ar dublikatų, susijusių su Jūsų asmens duomenimis, ištrynimo.

c)        Išimtys

Jei būtinas duomenų apdorojimas, teisė reikalauti ištrynimo netaikoma tokiais atvejais:

(1)       teisė į saviraiškos ir informacijos laisvę;

(2)       vykdant teisinius įsipareigojimus, kurie reikalauja apdorojimo pagal Sąjungos arba valstybių narių teisę arba atliekant užduotis, kurios susiję su viešaisiais interesais arba viešosios valdžios funkcijų vykdymu, kuris buvo deleguotas duomenų valdytojui;

(3)       viešųjų interesų atstovavimas visuomenės sveikatos srityje pagal BDAR 9 straipsnio 2 h ir i pastraipą bei 9 straipsnio 3 pastraipą;

(4)       viešųjų interesų archyvavimo tikslai, moksliniai arba istoriniai tyrimų arba statistiniai tikslai pagal BDAR 89 straipsnio 1 pastraipą, jei a) pastraipoje minėta teisė greičiausiai užkerta kelią arb stipriai kenkia šio apdorojimo tikslų išpildymui, arba

(5)       reikalinga teisinių ieškinių pateikimui, įgyvendinimui arba apgynimui.

5.      Teisė gauti informaciją

Jei Jūs duomenų valdytojui pareiškėte teisę dėl apdorojimo pataisymo, ištrynimo arba apribojimo, tai jis privalo visiems gavėjams, kuriems buvo išplatinti Jūsų asmens duomenys, pranešti apie apdorojimo pataisymą, ištrynimą arba apribojimą, išskyrus tuos atvejus, jei tai padaryti bus neįmanoma arba tai bus susiję su neproporcingomis pastangomis.

Jūs turite teisę iš duomenų valdytojo pareikalauti, kad jis Jums suteiktų informaciją apie šiuos gavėjus.

6.      Teisė į duomenų perkeliamumą

Jūs turite teisę savo asmens duomenis, kuriuos pateikėte duomenų valdytojui, gauti struktūruota, įprastine ir techninėmis priemonėmis apdorojama forma. Be to, Jūs turite teisę šiuos duomenis perduoti kitam duomenų valdytojui bet trukdžių, kylančių iš esamo duomenų valdytojo, jei

(1)       apdorojimas remiasi sutikimu pagal BDAR 6 straipsnio 1 a pastraipa arba 9 straipsnio 2 a pastraipa arba sutartimi pagal BDAR 6 straipsnio 1 b pastraipa ir

(2)       apdorojimas vykdomas automatizuotais procesais.

Naudodamiesi šia teise Jūs dar turite teisę siekti, kad Jūsų asmens duomenys tiesiai iš vieno duomenų valdytojo būtų perduoti kitam duomenų valdytojui, jei tai yra įmanoma techniniu atžvilgiu. Šiuo atveju negali būti pažeistos kitų subjektų laisvės ir teisės.

Teisė į duomenų perkeliamumą negalioja asmens duomenų apdorojimui, kuris yra būtinas atliekant užduotis, susijusias su viešaisiais interesais arba viešosios valdžios interesų vykdymu, kuris buvo perduotas duomenų valdytojui.

 

 

7.      Teisė pateikti prieštaravimą

Jūs turite teisę, dėl priežasčių, kurios kylo dėl Jūsų ypatingos situacijos, bet kuriuo metu pateikti prieštaravimą dėl asmens duomenų apdorojimo, kuris remiasi BDAR 6 straipsnio 1 e arba f pastraipomis; tai galioja ir šiose nuostatose pateiktam profiliavimui.

Duomenų valdytojas daugiau nebeapdoroja Jūsų asmens duomenų, nebent tuo atveju, jei jis gali pateikti svarbias, apsaugos reikalaujančias priežastis, kurios yra svarbesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves arba jei duomenų apdorojimas reikalingas teisinių ieškinių pateikimui, įgyvendinimui arba apgynimui.

Jei Jūsų asmens duomenys apdorojami su tikslu daryti tiesioginę reklamą, Jūs turite teisę bet kuriuo metu pateikti prieštaravimą dėl Jūsų asmens duomenų naudojimo tokiam tikslui; tai galioja ir profiliavimui, jei jis susijęs su tokia tiesiogine reklama.

Jei pateikiate prieštaravimą dėl apdorojimo tiesioginės reklamos tikslams, tai Jūsų asmens duomenys tokiems tikslams nebebus apdorojami. Jūs turite galimybę, kartu su informacinės visuomenės paslaugomis – nepaisant EB/2002/58 direktyvos, teisę pateikti prieštaravimą naudojant automatizuotus procesus, kuriuose naudojamos techninės specifikacijos.

8.      Teisė atšaukti sutikimą dėl duomenų apsaugos

Jūs turite teisę, bet kuriuo metu atšaukti savo duomenų apsaugos sutikimo pareiškimą. Atšaukus sutikimą neturės įtakos iki atšaukimo atlikto apdorojimo teisėtumas.

9.      Automatizuotas sprendimas atskiru atveju, įskaitant profiliavimą

Jūs turite teisę reikalauti ne tik automatizuoto apdorojimo sprendimo, įskaitant profiliavimą, kuris Jūsų atžvilgiu turi teisinį poveikį arba Jums panašiu atveju labai kenkia. Tai negalioja, jei sprendimas

(1)       yra būtinas sudarant arba vykdant sutartį tarp Jūsų ir duomenų valdytojo,

(2)       dėl Sąjungos ar valstybių narių teisinių potvarkių, kurių turi laikytis duomenų valdytojas, yra leistinas ir šie teisiniai potvarkiai nustato tinkamas priemones Jūsų teisių, laisvių ir interesų apsaugai, arba

(3)       priimamas su Jūsų aiškiu sutikimu.

Tačiau tokie sprendimai negali remtis ypatingomis asmens duomenų kategorijomis pagal BDAR 9 straipsnio 1 pastraipą, jei negalioja BDAR 9 straipsnio 2 a arba g pastraipos ir nebuvo imtąsi tinkamų priemonių Jūsų teisių, laisvių ir teisėtų interesų apsaugojimui.

Dėl punktuose 1 ir 3 minėtų atvejų duomenų valdytojas įmasi tinkamų priemonių, kad būtų išsaugotos Jūsų teisės, laisvės ir teisėti interesai, ir tai vykdant turi būti laikomąsi bent teisės dėl vieno asmens poveikio iš duomenų tvarkytojo pusės, teisės pareikšti savo poziciją ir teisės pateikti sprendimo apeliaciją.

10.  Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai

Nepažeisdami kitų administracinių-teisinių arba teisminių teisių gynybos priemonių, Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, ypatingai toje valstybėje, kurioje Jūs esate, dirbate arba galimo pažeidimo vietoje, jei Jūs esate tos nuomonės, kad Jūsų asmens duomenų apdorojimas nusižengė Bendrojo duomenų apsaugos reglamentui.

Priežiūros institucija, kuriai buvo pateiktas skundas, informuoja skundo pateikėją apie vykdomą darbą ir skundo rezultatus, įskaitant teisminių teisių gynybos priemones pagal BDAR 78 straipsnį.

 

VII.            Duomenų apsaugos pažeidimų pranešimas

Apie duomenų apsaugos pažeidimus bet kuriuo metu galima pranešti privacy(at)kuehne-nagel.com.

 

Duomenų apsaugos pažeidimas reiškia saugumo, netyčia arba neteisėtai sunaikinus, praradus, pakeitus, neteisėtai paskelbus arba neteisėtai suteikus prieigą prie asmens duomenų, kuriuos perduoda, išsaugo arba kitaip apdoroja Kuehne + Nagel arba jo įgaliotų trečiųjų, pažeidimą.

 

VIII.         Nepilnamečiai

Asmenys, jaunesni nei 18 metų, neturėtų be tėvų ar teisėtų globėjų sutikimo mums perduoti asmens duomenų. Pagal BDAR 8 straipsnį vaikai iki 16 metų tokį pareiškimą gali pateikti tik su tėvų ar teisėtų globėjų sutikimu. Nepilnamečių asmens duomenys nebus sąmoningai renkami ar apdorojami.

 

 

 

 

IX.               Duomenų apsaugos pareiškimo aktualumas ir galiojimas

Kuehne + Nagel pasilieka teisę, bet kuriuo metu ir ateityje keisti šį duomenų apsaugos pareiškimą. Todėl rekomenduojama, šį duomenų apsaugos pareiškimą nuolat perskaityti iš naujo.